سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سهیلا جوانمرد – مدیرگروه پژوهشی هواشناسی فیزیکی و تعدیل آب و هوا، پژوهشکده هواشناسی
شاهرخ فاتح –
حمیده دالایی – کارشناس سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

به منظور دستیابی به مدیریت ریسک تگرگ جهت کاهش خسارات ناشی از آن در کشوردر این مقاله سعی شده است که مناطق مستعد تگرگ بررسی وخسارات ناشی از آن در بخش کشاورزی تعیین و پهنه بندی گردد . در این راستا، ابتدا مرور مختصری بر روی مبانی فیزیکی پدیده تگرگ اعم از فرآیندهای طبیعی بارش، چگونگی تشکیل و رشد تگرگصورت گرفت همراه با ارائه آمار و اطلاعات میزان خسارات ناشی از وقوع پدیده تگرگ برای محصولات سیب زمینی و برنج و همچنین راه کارهای کاهش خطر پذیری تگرگ در بخش کشاورزی مورد بحث قرارگرفت