سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی مرادی – کارشناس مسئول امور دریایی – سازمان بنادر و کشتیرانی- واحد امور دریایی

چکیده:

هر عملی یا فرآیندی که مانع رسیدن به هدف مشخص باشد ریسک گفته می شود . ریسک یا مخاطره در ذات هر فعالیت نهفته است به عبارت دیگر اگر فعالیت نباشد ریسک نیز وجود ندارد ، بطوری که مخاطره هیچوقت از بین نمی رود ، لیکن با مدیریت فعالیت می توان مخاطره را کنترل کرد . ارتقإ ایمنی با شانس و بخت ایجاد نمی شود بلکه ایمنی در نتیجه اقدامات و تصمیمات برنامه ریزی شده و دارای صلاحیت ، در طی مدت زمان فعالیت هر عمل ایجاد می شود. اغلب تصمیمات نادرست بر پایه تفکر جاه طلبانه رخ می دهد که به افزایش ریسک منجر می شود . داشتن دانش واقعی و ارزیابی دقیق براساس انتخاب بدترین سناریو سبب کاهش ریسک خواهد شد . شناسائی مخاطرات به منظور ایجاد آبراه ایمن با کمترین مخاطره از اهداف این مقاله می باشد.