سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل میرباقری – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان پایندان – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مقام یافتن تعریفی جامع از مدیریت ریسک،به نحوی که بتواند گویای حیطه عملیاتی آن باشد،سه نظریهی متفاوت وجود دارد . علی رغم آنکه هر سه دیدگاه،مدیریت ریسک را فرآیند یافتن و به اجرا گذاشتن روشهایی برای مقابله با ریسکها میدانند، بر سر نوع ریسک هایی که مدیران ریسک ملزم به اداره آنها هستند اتفاق نظر وجود ندارد .
آشنا شدن با انواع طبقه بندی های به عمل آمده از ریسک و نهایتاً انتخاب یک گروه به عنوان زمینهای که فعالیت های مدیریت ریسک بر روی آن متمرکز میشود، مستلزم آن است که تعریف علمی و دقیقی از ریسک داشته باشیم .
در این مقاله سعی شده است تا بابی در آن مبحث گشوده شود . بدیهی است جای بحث بسیار است و تلاش بیشتر به عهده صاحبنظران