سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید یوسفی – ع.ه.ع دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
جواد اسماعیلی – ع.ه.ع دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

حرکتاز پردازش دستی به پردازش کامپیوتری در نظام بانکی، مسئله نگران کننده فعالان بانکی در عصر حاضر است. چرا که این امر احتمال ریسک را افزایش داده و از طرف دیگر کنترلهایی که بر روی معاملات وجود داشته را کاهش داده است. در این مقاله پس از شناسایی ریسکهای موسسات مالی پس از ملی شدن شبکهاز ملی شدن شبکه پرداخت و مرور روشهای کنترل آن، به معرفی وتحلیل چهار نمونه از مهمترین انواع ریسک های موجود در بانکداری الکترونیک پرداخته و اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک را ارائه نموده و نقش بانک مرکزی درکنترل ریسک را مشخص می نماییم. در نهایت چالش های مدیریتی در خصوص ریسکهای مهم بانکداری الکترونیک در ایران را مطالعه نموده ومعیارهای تعیین کننده و راهکارهایی برای رفع موشکلات موجود و بهبود فعالیتها ارائه می نماییم.