سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید متقی طلب – پارک علم و فناوری گیلان – رشت
فاطمه بلالایی – پارک علم و فناوری گیلان – رشت

چکیده:

در قرن بیست و یکم، SMEs بعنوان موتور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، منشاء اصلی اشتغال مولد و تمهید محیط کارآفرینی، تسریع در خلاقیت و نوآوری و گشایش فرصتهای تجاری نوین محسوب میشوند . از طرفی SMEs در کشورهای در حال گذار با موانع و چا لش های متعددی از جمله محدودیت دسترسی به منابع، فرآیندهای بوروکراتیک وسرعت نامطلوب تبادلات مالی مواجه هستند . لازمه ایفای نقش SMEs در کشورهای در حال گذار، تحولات زیر بنایی در سطوح مختلف سلسله مراتبی سیاستگزاری و اجرایی بترتیب شامل سطح راهبردی، سطح ساختاری و سطح حمایت از شرکت ها برای رفع موانع فراروی SMEs میباشد . لازمه تحول در سطح حمایت از شرکت های نوپا و کارآفرین، توجه به مقوله ,, مخاطره،، بعنوان عامل کلیدی در زندگی اقتصادی روزمره میباشد . مخاطرات فراروی کارآفرینان نوپا و SMEs بر دو نوع است : مخاطرات داخلی / عملیاتی و مخاطرات بیرونی / محیطی ، با اعمال حمایت های مدیریتی و راهبردی در انکوباتورها میتوان ضمن کنترل مخاطرات درونی شرکت های نوپا، مخاطرات بیرونی فراروی آن ها را کاهش داد . انکوباتورها با جذب مشتریان کارآفرین نوپا و دارای تجربه کم در مدیریت منابع مالی و با کمک به بهبود ساختار مدیریتی آن ها، مخاطره سرمایه گذاری را به حداقل میرسانند . پارکهاو مراکز رشد از مکانیسم های موثر و مهم ارتقای توانمندیهای فنی،
فکری و اقتصادی کارآفرینان جوان جویای فرصت شغلی در کشور محسوب میشوند