سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه خاتم
رسول کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه خاتم

چکیده:

کاربرد مدیریت زنجیره تأمین در سازمانها، علیرغم مزایای موجود، مخاطراتی نیز به همراه دارد . به همین جهت مدیریت ریسک زنجیره تأمین یکی از موضوعاتی است که اخیراً مورد توجه سازمانها قرار گرفته است . در این مقاله به بررسی رویکرد مدیریت ریسک در زنجیره تأمین با استفاده از نقشه فرآیند چند وظیفه ای پرداخته می شود . این فرآیند شامل ۸ مرحله اصلی است که از تشکیل تیم آغازشده و در پایان به مطالعه روش کاهش ریسک و طراحی مجدد زنجیره، با هدف کاهش ریسکهای موجود می پردازد .