سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا نوری – کارشناس ارشد برق شرکت متانیر
علی ساعی – معاون فنی شرکت متانیر

چکیده:

روند خصوصی سازی ،افزایش رشد مصرف برق و بالا رفتن عمر تجهیزات به کار رفته در صنعت برق ، لزوم تجدید نظردر روشهای تعمیر ونگهداری و سیاستهای تخصیص بودجه را ضروری نموده است.بر این اساس، طرحهای بهینه سازی وتخصیص بودجه بایستی موجه و دارای دلایل علمی واقتصادی باشد. در این شرایط مدیریت دارائی (تجهیزات) مطرح می گردد.اصولا یک عامل موفقیت در مدیریت دارائی هر شرکت صنعتی، استفاده حداکثری از تجهیزات موجود در کنارمعین نمودن تجهیزات نیاز به تعویض می باشد مشخص نمودن تجهیزاتی که باید تعویض شوند بر اساس
تصمیم گیریهای فنی وبا توجه به میزان تخصیص بودجه صورت می گیرد. برای این منظور اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت هر تجهیز که با یک روش علمی ، قابل اجرا و مقرون به صرفه تهیه می شود برای هر گروه از تجهیزات بدستمی آید(CBRM) .روش کارآمدی است که به ما کمک می کند وضعیت تجهیزات را تعیین نمائیم. این تکنیک به ما کمک می کندتا شرایط بحرانی یک تجهیزرا تعیین و براساس آن، ضرورت تخصیص بودجه به منظور تعویض، تعمیریا سایر اقدامات بهینه سازی را الویت بندی وکمیتی نمائیم و در نهایت یک مدل ریسک از هر گروه تجهیزات ترسیم نمائیم. به این ترتیب قادر خواهیم بود در مورد حال و آینده تجهیزات مدیریت لازم را اعمال نمائیم. مهمترین نتایج استفاده از این روش، کاهش هزینه های مختلف تعمیرو نگهداری، افزایش قابلیت اطمینان و ایجاد خط مشی مدیریت دارائی (تجهیزات) براساس وضعیت ودر پایان کمیتی کردن ریسک وتوجیه نمودن هزینه های مورد نیاز می باشد.