سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدغلامرضا جلالی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت ایران
میثم جعفری اسکندری – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
علی حاجی آقابزرگی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

افزایش رقابت های جهانی و لزوم حضور در این بازارها سبب گردیده تا تجارت های کنونی به سوی زنجیره های تأمین پویا و پیچیده با هدف اشتراک در منابع و هزینه ها سوق یابند . این روند سبب گردیده تا این سازمان ها لزوم تجدید نظر در ساختار منابع و تجهیزات خود برای به اشتراک گذاردن را مورد نظر قرار دهند . در این مقاله ما به کمک روش ) (CBRM شرایط بحرانی یک تجهیز در زنجیره را تعیین و بر اساس آن ضرورت تخصیص بودجه بر اساس مدیریت دارائی ها را به منظور تعویض، تعمیر و یا جایگزینی مورد توجه قرار می دهیم و در نهایت یک مدل ریسک از هر گروه از تجهیزات مورد نیاز براساس شاخص های ریسک گریزی در زنجی ره ترسیم خواهیم نمود . مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق، ارائه روشی است که اجرای آن سبب می گردد دارائی
های در یک زنجیره به بهترین نحوه ممکن مدیریت گردیده و اثر شلاقی در زنجیره کاهش و در نهایت قابلیت اطمینان از عملکرد زنجیره به نحو چشمگیری افزایش یابد .