سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل خیرآبادی –
سیدحسن اصفهانی –
علی طحان نژادیان –

چکیده:

صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی از میان سایر بخشهای صنعتی بنا به ماهیت صنعت فوق از نظر دانش مهندسی ایمنی دارای جایگاه ویژه ای است و در دسته صنایعی قرار می گیرد که از نظر شاخصهای وفور خطرات و شدت حوادث به علت تنوع فعالیتها، گستردگی، تراکم تجهیزات و عوامل انسانی درحد بالایی است. در این راستا روشهای شناسایی خطر و تکنیک های ارزیابی ریسک اهمیت خود رانمایان می سازند. با استفاده از روش ارزیابی احتمالی ریسک، که از ابزارهای مدیریت ریسک میباشد، می توان نفاط بحران خیز و خطرساز سیستم را شناسایی نموده، سپس با اسفتاده از این تکنیک، اهمیت خطر مورد بررسی، درجه بندی شد ه و در مرحله بعد با راهکارهای کاربردی، ریسک مورد بررسی را کنترل و مدیریت نمود.