سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه ثقفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمدسعید جبل عاملی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده صنایع
سیدعلیرضا میرمحمدصادقی – دانشگاه امام حسیم (ع)، دانشکده صنایع، تهران

چکیده:

دستاوردهای بالغ بر ۵۰ سال تجربه برنامه ریزی توسعه، در شرایط خطیر کنونی اقتصاد ایران به خصوص با توجه به روند نگران کننده اشتغال، کاهش سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد در کنار حجم عظیم امکانات موجود بلا استفاده در سطح کشور و روند جهانی شدن اقتصاد، گویای این واقعیت است که تنها راه رویارویی با این چالشها، سامان دادن برنامه چهارم توسعه کشور بر مبنای اصول و موازین بهره وری و تولید رازش است . روش تحلیل ارزش، تخلیلگران را وادار می سازد تا روی علت اصلی و بنیادی یک کارکرد، فعالیت یا راه حل متمرکز و کارکرد منسجمی در آن رابطه اتخاذ کنند و همواره پایه اندیشه خود را مورد بازنگری قرار دهند. روشهای تحلیل ریسک و مهندسی ارزش به شدت بر هم قابل تطبیق هستند. روشهای احتمال خطا می تواند برای تحلیل نتایج مطالعات مهندسی ارزش و انتخاب گزینه های با ریسک کمتر توسط گروه مهندسی ارزش بکار رود. از آنجا که ایمنی و قابلیت اطمینان یک سیستم به ارزش و انتخاب گزینه های با ریسک کمتر توسط گروه مهندسی ارزش بکار رود. از آنجا که ایمنی و قابلیت اطمینان یک سیستم به ارزش واقعی کارکردهای آن وابسته است. این عوامل می تواند بطور مستقیم با بصیرت اعضای گروه مهندسی ارزش محاسبه شود. در این مقاله یکپارچه سازی مدیریت ریسک و ارزش و نکات قابل استفاده هر کدام در بهبود دیگری مورد بررسی قرار گرفته است.