سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه دیده ور – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

چکیده:

حتی ساده ترین تصمیمات کسب و کار نیز مقدار ریسک در بر دارد و از آنجاییکه هر پروژه مقداری ریسک در خود دارد یکی از معیارهای موفقیت پروژه تعیین فاکتورهای است که به کمک آنها بتوان تشخیص داد چه ریسک هایی ارزش افزوده ایجاد می کنند و یا بالعکس .
با این وجود، اکثر سازمانها تمایل دارند تصمیمات خود را براساس اهداف زمانی و هزینه ای اتخاذ نمایند و لیکن انتخاب تاثیر تصمیمات زمانی و هزینه پروژه با عملکرد ریسک مرتبط نبوده و همه سازمانها می خواهند به بلوغ و برتری در مدیریت پروژه در روند مستمر موفقیت آمیز اتمام پروژه ها دست یابند . متاسفانه همه سازمانها نمی دانند که زمان رسیدن به این اهداف با برنامه ریزی مدیریت ریسک کاهش می یابد . در اینجا به معرفی زیربنای اصلی برای دستیابی به برتری در مدیریت پروژه خواهیم پرداخت که به بهترین وجه توسط مدل های بلوغ مدیریت پروژه (PMMM) بیان می گردد . استفاده از مدل ۵ مرحله ای PMMM نشان می دهد که دستیابی به برتری در اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه یک فرایند پایان ناپذیر بوده و نیاز بهبود مستمر برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار است . بنابر این یک متدولوژی رسمی برای ارزیابی تاثیرات تصمیم سازی و مشکلات که به دنبال آن بوجود می آید، ضروری بوده و بایستی سازمان را در رسیدن به اهداف پروژه هایش و نیز پایدار نگهداشتن مزیت رقابتی پشتیبانی نماید .