سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

فاطمه کاظم پور لنگ – کارشناس ارشد MBA از دانشگاه شریف
بهروز داداش زاده – دانشجوی دوره دکترای مدیریت ریسک از دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در قسمت اول این مقاله، مدیریت ریسک پروژه ها( با تاکید بر پروژه های ساخت)، مورد بررسی قرار گرفته است.به این ترتیب که ضمن یک مطالعه کتابخانه ای کل فرآیند مدیریت ریسک مرور شده و در در بخش نحوه شناسایی و آنالیز، روشهای موجود ارایه شده و سپس رویکرد جدیدی بر مبنای کار با WBS ها، ارایه شده است.در بخش پیوست با استفاده از این متد لوژی، بر روی پروژه های ساخت ، در ایران یک مطالعه موردی انجام گرفته است.