سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسترن رحیمی –
نرگس کارگری –
مریم خودی –

چکیده:

با توجه به روند فزاینده توجه و اعمال راهکارهای زیست محیطی در فعالیت های بخش برق کشور در تحقیق حاضر مدیریت زائدات جامد بخش نیروگاهی کشور طی نمونه برداری های میدانی و تحلیل های کارشناسی و آماری، مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه منبع تولید، مهم ترین زائدات جامد و نیمه جامد نیروگاه ها را می توانبه ۴ دسته تقسیم کرد: زائدات مرتبط با احتراق، زائدات مرتبط با سیستم گردش و تصفیه آب، زائدات مربوط به زباله های انسانی و زائدات لجن های ناشی از تصفیه پساب بهداشتی. در این تحقیق مشخص گردید که حجم اصلی زائدات نیروگاهها به رسوبات و لجن های سیستم پیش تصفیه و حذف ذرات معلق آب اختصاص دارد که از نظر آلودگی، حاوی کمترین مقدار آلاینده ها بوده و دارای ماهیت آهکی و کربناتی هستند. رسوبات کلاریفایرها دارای قابلیت استفاده در اصلاح خاک های اسیدی، فعالیت های راه سازی و کنترل آلودگی می باشند. لازم است در صورت امکان ، زائدات حاوی مواد روغنی و سوختی به مخازن سوخت نیروگاه برگشت داده شده و جهت بازیابی انرژی در بویلر نیروگاه سوزانده شوند. در صورت عدم امکان سوزاندن آنها در محفظه احتراق نیروگاه ، این زائدات برای فروش به مزایده گذاشته شوند. در این تحقیق کاربرد مجدد، بازیافت یا پیش تصفیه ، نگهداری، حمل و نقل و … زائدات جامد در نیروگاه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.