سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
فرشاد نادری نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
اردشیر کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:
مدیریت زمان از مباحث مهم و مطرح مدیریت است و دانشمندان علم مدیریت اصولی را برای استفاده بهینه از زمان برشمرده اند. در فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز توجه خاصی به این موضوع شده و دائماً مسلمانان توصیه شده اند تا با توجه به اهداف والای زندگی بشری و به منظور نیل به کمال و سعادت ابدی، از بطالت در گذراندن عمر پرهیز کرده و با شناخت نیازها، اولویت بندی آنها و برنامه ریزی صحیح، از به تأخیر انداختن کارها بپرهیزند و همانند شریکی سختگیر به محاسبه نفس خود پرداخته و بر چگونگی صرف عمر گرانمایه نظارت کنند. بنابراین یکی از ارزشمندترین و کمیابترین سرمایه های انسان وقت است. لذا هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی میزان توجه به بحث مدیریت زمان در فرهنگ ایرانی – اسلامی می باشد. این تحقیق از نوع کیفی و توصیفی میباشد و در جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت زمان و اصول آن در منابع ایرانی- اسلامی به کرات مورد توجه قرار گرفته و طرح این موضوع بصورت علمی در کتب و منابع غربی خیلی متأخرتر از منابع اسلامی صورت گرفته است. در این مقاله به بیان دیدگاههای قرآن، معصومین و بزرگان دین وادب در موضوع مدیریتزمان می پردازیم