سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید قربان بیگی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و آب – دانشگاه صنعت آب و برق, تهران

چکیده:

ناپایداری شیبهای اطراف رودخانه و فرازبندها چه بطور طبیعی و چه در اثر وقوع سوانح طبیعی مثل وقوع سیلابها یا زمین لرزه می تواند منجر به مسائل و مشکلات مهمی در رژیم جریان رودخانه و یا مناطق اطراف و سایر مشکلات زیست محیطی گردد. بررسی های اولیه این شیبها نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از آنها علیرغم پایداری فعلی دارای ضریب اطمینان ناکافی بوده و لذا ناپایداری آتی تعدادی از آنها چه در شرایط طبیعی و خصوصاً هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه محتمل می باشد. از آنجا که مقاوم نمودن تمامی این موارد غیر عملی بنظر می رسد بکارگیری روشهای دیگر نظیر دورسنجی می تواند مورد توجه قرار گیرد. روشی که در این مقاله ارائه می گردد عبارتست از تحت نظر قرار دادن دائمی این شیبها و برداشت پارامترهائی که در ضریب اطمینان ناپایداری آنها تأثیر دارند. هنگامی که این پارامتر ها از مقادیر مرزی که قبلاً مشخص گردیده اند تجاوز نمایند روش مناسب مقابله با این موارد خاص از طریق مدیریت مربوطه اتخاذ خواهد گردید.