سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد عوض بیگی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نیازهای ما، اغلب ناشی از تغییرات هس تند و پروژه ها با خصوصیاتی که دارند بهترین ابزار سیستماتیک برای پاسخ به ا ین نیازها هستند .بر طبق تعریف PMBOK پروژه تلاش موقت برای تولید خدمت و یا محصول خاص است . بر این اساس پروژه ها فقط یک بار انجام می شوند و فقط یکبار برای آینده پروژه می توانیم برنامه ریزی کنیم. برنامه ربزی برای آینده همیشه شامل میزانی عدم قطعیت خواهد ب ود. بنابراین توضیحات، اهمیت مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهمترین محدوده های دانش مدیریت پروژه مشخ ص می شود که بقیه محدوده های دانشی به نوعی نقش پشتیبان آن را بازی می کنند . مدیریت زنجیره بحرانی پروژه که متدولوژی جدیدی در مدیریت پروژه است بیش از متدهای قیلی برنامه ریزی پروژه مانند مسیر بحرانی، به این فرایند توجه کرده است و بسیاری از فرایند های مدیریت ریسک را در مراحل برنامه ریزی و کنترل قرار داده است . در این مقاله ابتدا مدیریت زنجیره بحرانی پروژه مختصرا معرفی شده است و سپس رابطه آن با مدیریت ریسک پروژه تشریح شده است.