سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۴۴

نویسنده(ها):

محمد هنگوال – مشهد مقدس

چکیده:

اگرچه بکمک تکنولوژی اطلاعات (IT) حوزه عملکرد SCM گسترش یافته و شامل تأمین کنندگان و مصرف کنندگان نیز شده است، اما بهرصورت هدف از ایجاد SCMالکترونیکی (e-SCM) کاهش هزینه های نقل و انتقال اطلاعات و نهایتاً محصولات از یک طرف و گسترش فرصت های تجاری و دامنه همکاری بین شرکتها از طرف دیگر بوده است.
در واقع در فرایند مدریت زنجیره تأمین الکترونیکی، سه عنصر جدید الکترونیکی و یا اینترنتی وارد شده است که قبلاً نبوده. یکی تجارت الکترونیکی (e-commerce) دوم تدارکات و خریدالکترونیکی (e-procurement) و سوم همکاری الکترونیکی e-collaboration که شکل زیر جایگاه هر یک را نشان می دهد: