سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ادوین ابدالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

ارتباط مستمر با شرکای تجاری و مشتریان همواره یکی از چالشهای موجود بر سر راه مدیران سازمان بوده است . برای سـازمان بسیار مفید خواهد بود تا بتواند با مشتری خود در هر جایی کهبخواهد ارتباط برقرار کند . البته این یک منقعـت دو طرفـه مـی باشد، زیرا برای مشتریان هم دسترسی همیشگی به فروشنده و تولید کننده امری فوق العـاده و حیـاتی محـسوب میگـردد . در عصر حاضر که سرعت و صحت تصمیم گیری به عنوان یک عامل اساسی در برتری نسبت به رقبا مطرح می باشد، فناوری های موبایل می توانند با استفاده از ویژگی های سیار ) (B2C و همچنـین
شرکای تجاری (B2B) خود به هنگام و به روز کرده و با جمع آوری اطلاعات از آنها به تصمیم گیری مـدیران در زمینـه هـای مختلف کسب و کار کمک کرده و برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کنند . در این مقاله ضمن اشاره به خصوصیات فناوری هـای بی سیم، ۲ مدل برای ارتباطات B2B و B2C ارائه شده است .