سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید گیوه چی –
اکبر باغ وند –
مهرداد نظریها –
سعید گیتی پور –

چکیده:

مدیریت زوائد و نخاله های ساختمانی پس از وقوع زلزله یکی از مهمترین اقدامات در فاز بازگردانی جامعه آسیب دیده از زلزله در مناطق شهری و خصوصاً شهرهای بزرگ محسوب می گردد. مجموعه ای از فاکتورها شامل حجم و نوع مصالح و زوائد حاصله، وجود اشیا با ارزش ساکنین در نخاله های ساختمانی، جداسازی زوائد قابل بازیافت، تنوع و گ ستردگی زوائد، تعیین محل دفن مناسب، انتقال به محل دفن، تعدد وسایل نقلیه سنگین و حجم نیروهای انسانی مورد نیاز با توجه به محدودیت زمانی از مهمترین پارامترهای مدیریت مواد زائد ساختمانی پس از زلزله محسوب می گردند. مسئله شایان اهمیت در این رابطه توجه به این نکته می باشد که برنامه ریزی برای مدیریت حجم قابل توجهی چنین زوائدی بخشی از فعالیتهای اصلی در مراحل ابتدایی مواجه با سوانج به حساب می آید. آنچه در این رابطه می تواند به نحو مؤثری بر روند مدیریت جداسازی و دفن ا ین مواد تأثیر بگذارد مسئله محدودیت زمان و تعجیل در بازسازی منطقه می باشد. به گونه ای که اگر فاکتورهای زمان و برنامه ریزی به صورت مطلوبی مورد توجه قرار گیرند امکان بهره وری از این زوائد و استفاده مجدد از آنها امکان پذیر می گردد. هدف از ارائه این مقاله برنامه ریزی به منظور مدیریت حجم انبوهی از زوائد و نخاله های ایجاد شده ناشی از تخریب ا بنیه بر اثر زلزله محتمل با در نظر گرفتن برخی از فاکتورهای مهم در این زمینه می باشد. همچنین در ادامه این مطالعه به معرفی مهمترین پارامترهای مدیریت زوائد ناشی از تخریب ساختمانها و راهکارهای زیست محیطی به منظور بازیافت دوباره بخشی از آنها پرداخته شده است.