سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مهدی قلب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست – علوم و تحقیقات اهواز
امیرحسین جاوید –
مسعود منوری –

چکیده:

اگرچه نفت امروزه یکی از سوختهای فسیلی اصلی جهت تأمین انرژی است ، اما زمانی که این منبع حیاتی باعث آلودگی خاک شود ، برای محیط زیست بسیار مخرب خواهد بود . نفت خام محتوی مقادیری از فلزات سنگین بوده که نیکل و وانادیم اصلی ترین و مهمترین آنها می باشند . در این مقاله جهت بررسی میزان آلودگی نفتی خاکهای اطراف مجتمع واحدهای عملیاتی کارون ۴ نمونه برداری از ۳ ایستگاه آلوده و ۱ ایستگاه خاک شاهد از عمق ۶۰ ، ۳۰ و ۹۰ سانتیمتری خاک صورت گرفت و غلظت فلزات سنگین ( نیکل ، وانادیم و سرب ) از روش شعله بوسیله دستگاه جذب اتمی مدلPERKIN-ELMER اندازه گیری شدند . با بررسی مقادیر فلزات سنگین مشخص شد که میزان غلظت این فلزات کمتر از حد مجاز استانداردهای خاک می باشند . با این وجود ، مقایسه این مقادیر با خاک شاهد حاکی از آلودگی خاکهای مورد بررسی است