سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم هاشمی – کارشناس دفتر محیط زیست دریایی، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

به دلیل ماهیت فرایند صنعت اوراق گردن کشتی و اثرات زیست محیطی آن در هر فاز از مراحل چندگانه اوراق کردن یک شناور، رویکرد سیستمی مد نظر قرار گرفته واز روش تجزیه و تحلیل سیستمی جهت بررسی مقوله های مختلف ناحیه ساحلی که فعالیت های متنوع اوراق سازی کشتی را تحمل می نمایند در فازهای عملیاتی صنعت مذکور، مورد بررسی قرار داده و خطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های تخریب و اوراق کردن کشتی شناسایی شده است. تمام مراحل تخریب و انهدام کشتی که با هدف استحصال فولاد خاصل می باشد در ۶ فاز عملیاتی و در سه بخش از ناحیه ساحلی انجام می گیرد. مواد و ترکیبات حاصل از برش و جداسازی پیکره کشتی در هر مرحله، ۱۵ نوع آلاینده شیمیایی و بیولوژیکی را به محیط ساحلی وارد می کند و تعادل اکولوژیکی زیست بوم ساحلی را با تهدید و خطر مواجه می سازد. فشار آلودگی و قدرت تخریبی این صنعت بر پایه مدیریت زیست محیطی با مکان یابی صحیح و ارزیابی زیست محیطی و جمع آوری و دفع بازیافت اصولی مواد زائد خطرناک به حداقل ممکن کاهش می یابد. افزایش تعداد کشتی هایی که به زودی باید اوراق شوند، خطوط ساحلی کشورهای آسیایی و حتی اخیرا سواحل ایران را به دشت تهدید می کند که بایستی قبل از هرگونه صدور مجوز برای ایجاد این صنعت، ایستگاه مناسب انتخاب شده و پیامدهای زیست محیطی آن سنجیده شود و بر اساس ارزیابی زیست محیطی و توان اکولوژیکی سواحل در مورد استقرار صنعت مذکور تصمیم گیری شود.