سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا خانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمود شریعت – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود محمودی – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

انجام تحقیقی تحلیلی به منظور تعیین رابطه بین فسفر و کادمیوم در شالیزارهای شمال کشور با توجه به مصرف کودهای شیمیایی و بررسی اثرات زیست محیطی آنها به منظور تعیین رابطه بین تغییرات فسفر در خاک شالیزارهای شمال کشور با غلظت کادمیوم در این خاکها، طی یک مطالعه دوساله (۷۸-۱۳۷۷) از خاکهای شالیزار نمونه تهیه شد. برای این منظور ۶۴ نمونه مرکب (هرسال ۳۲ نمونه) از عمق صفر تا ۳۰ سانتی متری به طور اتفاقی در سراسر منطقه انتخابی برداشت شد. پس از انجام نمونه برداری تعیین مقدار فسفر به روش اولسن و کادمیوم به روش جذب اتمی کوره گرافیتی انجام و رابطه بین آنها برازش شد.