سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

فرامرز دولتی ارده جانی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
نرگس محبوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشافات معدن، دانشکده مهندسی معدن ژئوفیزیک د

چکیده:

معدن کاری کانه های سولفیدی و زغالسنگ ، اغلب، موجب بروز مشکلات آلودگی و تبعات زیست محیطی می شوند. چنانچه کانی های سولفیدی خصوصا پیریت همراه با کانسنگ فلزی و یا زغال در مجاورت آب و اکسیژن هوا قرار گیرند اکسید شدن پیریت در حضور باکتری های ویژه ای منجر به تولید پس آبهای اسیدی معدن (AMD) می شود که حاوی غلظت های بالای آهن، سولفاتیون های هیدروژن می باشد. تولید پس آب های اسیدی و حلو و نقل مواد آلوده کننده در سفره ابهای زیر زمینی از مشکلات بزرگ زیست محیطی تلقی می شود. در این مقاله سعی شده که عوامل آلودگی در معادن و اثرات آنها بر محیط زیست اطراف و منابع آبها برشمرد. اگرچ فرایند اکسید شدن پیریت و سایر کانی های سولفیدفلزی در حضور هوا اجتناب ناپذیر است ولی مطالعه ژئوشیمیایی کانه ها و کانی های باطله، جنبه های هیدرولوژیکی، نقشه و طرح معدن می تواند در طراحی یک عملیات معدنی که کمترین اثرات زیست محیطی را به همراه داشته باشد کمک موثری باشد اثرات زیست محیطی مخرب که پس آبهای اسیدی معدن نتیجه می شوند، بدلیل مدیرریت ضعیف در طول طراحی، توسعه، عملیات و بسته شدن کارهای معدنی و همچنین بدلیل فهم ناصحیح از پس آبهای اسیدی معدن در گذشته می باشد. مدیریت صحیح در اجرای فعالیت های معدنی و شناخت منابع آلوده کننده می توان ما را در حفظ منابع آبها کمک نماید.