سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس صحت – فوق لیسانس راه و ساختمان – رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت پیماب

چکیده:

مدیریت ساخت بعنوان بخشی از عرصه مدیریت اجرا ، مدیریت اجرا و جایگاه اجتماعی آن ، علم مدیریت و مدیرت اجرا و قلمرومدیریت ، لزوم بررسی و تعیین و تعریف مرزهای مسئولیت در حوزه قلمرو مدیریت اجرا از اهم موارد مورد بحث این مقاله میباشند .در این گزارش ضمن پرداختن به اصول حاکم بر برخی از شیوه های مدیریت اجراء از مجموعه تجربه های بکار رفته در این زمینه به عنوان آموزه های مؤثر در مدیریت بهره برداری شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و امیدا ست که نتایج آن مورد استفاده متخصصین ذیربط قرار گیرد .