سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی فیروزآبادی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
کورش سلیمی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
محمدعلی حیدری – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

دراین مقاله دیدگاه ها و شیوه های گوناگونی که در مورد مدیریت وظایف به کار می رود مورد بررسی قرار گرفته است و روش جدیدی برای مدیریت وظایف برای گروه های بزرگ با ساختار سلسله مراتبی با تمرکز بر نقش منابع انسانی و ساختار سازمانی ارائه می شود. در تمامی روش های موجود دو مشکل وجود دارد. آنان عبارتند از دیده نشدن ساختار سلسله مرابتی و عدم دسته بندی وظایف. این مشکلات بویژه در سازمان هایی که مدیریت گروه ازکنترل پروژه (و یا مدیریت پروژه) برجسته تر است مانند مراکز تحقیق و توسعه می تواند مورد توجه باشد. این روش به شکل عملی برای مدیریت وظایف پژوهشگاه ارتباطات و فن اوری اطلاعات ایران پیاده سازی شده است.