سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد مدرس یزدی – استاد دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محمد مجتبی سپندآسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خاتم -کارشناس ارشد لجستیک

چکیده:

مدیریت سبد پروژه ها ( Project Portfolio Management) یکی از آخرین روشهایی است که در مدیریت پروژه ها در تجارت استفاده می گردد مدیریت سبد پروژه ها روشی مطمئن است که شرکتها ( Enterprise Project Management) بکار می بندندتا منابع کمیاب را با بیشترین ارزش خروجی ممکن به کارگیرنداین شیوه که احتیاج به ممارست در زندگی پروژه دارد رویکردی دقیق وبدون عیب در تجارت است و باعث حرکت به سمت تعالی سازمانی می شود .مدیران پروژه هادر سازمانهای پروژه ای نمی دانند که پروژه ها چگونه بودجه بندی می گردد وتخصیص آنرا دقیقا نمی دانند وآیا بودجه ها بر اساس اهمیت آن در سازمان به کار گرفته می شود؟ در حال حاضر اختصاص منابع مالی بر اساس پیشرفت کارویا زمانبندی پرداخت می گردد ولی آیا این پرداخت با حداکثر ارزش افزوده سازمان منطبق است وآیا بیشترین برگشت سود را به سازمان دارد .مدیریت سبد پروژه ها به کارگیری صحیح منابع وتشخیص کاربهینه باارزش حاصله بالاتررا پیدا می نماید وراه حل بسیار مهمی در افزایش بهره وری سازمانی است. هدف از این مقاله نشان دادن تصویری از مدیریت سبد پروژه ها می باشد کاربرداین رویکرد در مورد پروژه های شرکت صا شیراز دراین مقاله معرفی میشود.