سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد پناهنده – کارشناس ارشد محیط زیست، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

چکیده:

امروزه اهمیت ملاحظات زیست محیطی به اندازه ای است که صرف احساس مسئولیت شخصی نمی تواند پاسخگوی تمام جوانب آن باشد، بلکه احساس مسئولیت شخصی می باید همراه با نوعی نظام پشتیبانی گردد که قادر باشد این ملاحظات را بطور سیستماتیک پیگیری نماید. چنین نظام پشتیبانی در متون و ادبیات تخصصی تحت عنوان «مدیریت زیست محیطی یا مدیریت سبز» مورد بحث قرار می گیرد و گرانیگاه چنین مدیریتی افزایش بهره وری در استفاده از منابع و انرژی می باشد. در ارتباط با این موضوع، دولت محترم جمهوری اسلامی ایران نیز جهت همگامی با نوآوریهای صورت گرفته، بر اساس تصویب نامه هیئت محترم وزیران در مورد بند پ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۲، استقرار مدیریت سبز را تحت عنوان دولت سبز در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی در دستور اکر قرار داده است و در این راستا، وزارت تعاون به منظور آماده سازی شرایط استقرار چنین مدیریتی، از طریق استفاده از مشاور ذیصلاح گامهای اولیه را برداشته است و بر این اساس پروژه مطالعاتی تحت عنوان «طراحی، آموزش و استقرار مدیریت سبز در وزارت تعاون» مورد برنامه ریزی قرار گرفت که این مقاله به ارائه دستاوردهای آن خواهد پرداخت.