سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد بنی جمالی – عضو هیئت علمی ایستگاه ملی تحقیقات گلو گیاهان زینتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به مواد غذایی موجب کشانده شدن کشاورزی بهب مناطق مساله دار خشک و نیمه خشک شده است که با مشکلات مختلف از جمله کمبوده ماده آلی روبرو هستند. افزودن ماده آلی به خاک موجب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، زیستی و حاصلخیزی خاک می شود. عامل مهم در مدیریت بقایای گیاهی نسبت کربن به ازت موجود در ماده آلی است کمه سرعت تجزیه مواد آلی را تحت تاثیر قرار می دهد با دانستن نسبت کربن به ازت در ماده آلی و در صورت نیاز اعمال فاکتور ازت می توان مشکلات مربوط به دیر تجزیه شدن بقایای آلی را مرتفع نمود. برای آگاهی بعتر از سرعت تجزیه ماده آلی از فاکتورهای دیگری مانند نسبت کربن به لیگنین نیز استفاده می شود.