سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن شریفی بیدگلی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره موسسه عمران و توسعه شهرس
علی اصغر شیره پزآرانی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره موسسه عمران و توسعه شهرس
سپهر اربابی بیدگلی – عضو هیات علمی رصدخانه ملی ایران

چکیده:

یکی از نتایجی که در نحوه نگرش به موضوعات توسعه در عصر جدید به دست می آید این است که ظرفیت تاریخی همه مناطق برای توسعه در عصر حاضر در خلاقیت و شکوفایی سرمایه انسانی نهفته است و در منابع طبیعی نیست. توسعه متکی بر این است که فضای مطلوب برای خلاقیت و کار و تلاش انسانی وجود داشته باشد و بدون این چنین سرمایه انسانی و بدون ایجاد این چنین فضای زندگی برای آنان، تحقق توسعه ممکن نیست. توسعه جوامع انسانی منوط به انسان های توسعه یافته به ویژه در سطح مدیریت ان هاست و برای رسیدن به یک جامعه خلاق و پویا بایستی بر مدیریت سرمایه انسانی تکیه کرد. در جوامع آنچه که می دانند (سرمایه فکری) بیش از آنچه دارند (سرمایه مادی) اهمیت دارد. مزیت رقابتی آنها، توان آنها در مدیریت سرمایه انسانی محسوب می شود. و عمده ترین سرمایه آنها دانشی است که به آن دسترسی دارند. دستیابی به مزیت رقابتی در گرو توانایی یک جامعه در خلق ، ذخیره، توزیع و کاربرد دارایی های دانشی است. رسالت مدیریت سرمایه انسانیف توسعه دارایی های نامشهود و فکری غیر قابل استهلاک و پرارزش است.در این مقاله با تکیه بر اهمیت سرمایه انسانی فرآیند توسعه شهرستان آران و بیدگل را بر اساس الگوی مهندسی شبکه انسانی تشریح می نماییم. ابتدا به تبیین مفهوم توسعه و سرمایه فکری و سرمایه انسانی می پردازیم. الگوی مهندسی شبکه انسانی را برای مدیریت سرمایه انسانی در قالب یک نهاد غیرانتفاعی غیر دولتی به نام موسسه عمران و توسعه شهرستان آران و بیدگل توضیح داده و نتایج حاصل از بکارگیریچنین الگویی را در فرایند توسعه تشریح می نماییم. پیاده سازی مدل مهندسی شبکه انسانی در منطقه آران و بیدگل، باعث حاصل شدن تجارب ارزنده ای شده است که می تواند در اختیار طرح های مشابه در کشور قرار گیرد.