سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا غفوری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

وقتی واژه سرمایه به گوش می رسد همه چشم می چرخانیم تا داشته های خود را ببینیم و قیمت گذاری کنیم غافل از اینکه انسانها سرمایه ای دارندکه زاده علم و دانش انهاست و مدیریت آن می تواند ارزشی بالاتر از هر سرمایه اقتصادی دیگرباشد سرمایه فکری موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری درچندساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از انجایی که منبع پرارزشی برای کشورهاو سازمان ها به حساب می اید میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شده به شاخصی در توسعه یافتگی کشورهاست. از سوی دیگر این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت ها و سرمایه ای کلیدی در رشد کارافرینی مطرح شده است از این رو امروزه مدیریت سرمایه فکری به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عصره کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش محور منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است. دراین مقاله یک توضیح اجمالی از مراحل مدیریت سرمایه فکری که شامل: مفهوم و تعاریف سرمایه فکری Intellectual Capital عناصر تشکیل دهنده آن و انواع IC درسازمان تشریح و در ادامه رویکردها و الگوهای متفاوت اندازه گیری سرمایه فکری به اختصار مرور می شود.