سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد گودرزوند چگینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ثمین یوسفی –

چکیده:

در اقتصادنوین سرمایه فکری تحت عنوان دارایی های نامشهود توصیف شده است که می توان ان را به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار به کار گرفت. این مقاله به ظهور مقوله سرمایه فکری و اثرات آن در هزاره جدید میپردازد تا مدیران را در شناسایی و ارتقای سرمایه های فکری سازمان یاری راسند به این جهت مدیران ملزم به اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک معیار مهم برای افزایش عملکرد کسب و کار سازمان ها هستند. در محیط راهبردی جدید سازمان هایی پیشرفت خواهند کرد که خود را سازمانی یادگیرنده بدانند که هدفش بهبود مداوم سرمایه فکری است این در حالی است که مدیریت سرمایه فکری به مدیران سازمان ها اجازه خلق، پرورش، کنترل و حفظ یک منبع مستحکم مزیت رقابتی را میدهد آنچه به سادگی به تصرف رقبا در نخواهد امد مقاله حاضر چیستی و چگونگی مدیریت سرمایه فکری در سازمان ها را بررسی کرده است.