سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهروز ارباب شیرانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی «بهتر» و یا «انسانی تر» شناخته شده است و همه ابعاد و عرصه های زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه را در بر می گیرد. یکی ازمشخصه های دوران معاصر، وجود پدیده «تغییر و تحول» در اکثر جوامع است. نمود بارز ان را می توان در پیشرفت های سریع فنی، علمی، صنعتی و تکنولوزیک در کشورهای پیشرفته ملاحظه کرد. از جمله نتایج مهم این تغییر و تحولات حرکت از یک جامعه صنعتی به سوی یک جامعه فراصنعتی است. جامعه فراصنعتی، جامعه ای اطلاعاتی است که در ان بتدریج فناوریهای «نیرو افزا» جای خود را به فناوریهای «دانش افزا» می دهند. از این رو می توان عصر حاضر را «عصر دانایی» نامید. این نام گذاری نشان می دهد که برخورداری از دانایی و اطلاعات روز آمد به موقعیتی برتر برای ادامه حیات همه جوامع – از جمله کشور ما – تبدیل شده است. بنابراین اساس و شالوده فرایند توسعه – مبتنی بر توسعه علمی باشد. در این صورت است که فرایند توسعه به «توسعه پایدار» منجر می شود.