سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد طالقانی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رویا بابایی کسمایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی –مدیر آموزش اداره کل پست استان گیلان

چکیده:

سرمایۀ اجتماعی از مفاهیم کلیدی در موفقیت کارکنان و سازمانها در قرن بیست و یکم به شمار می رود. سرمایۀ اجتماعی، ذخیرۀ انباشت منابعی است مبتنی بر روابط، که از طریق آن می توان اهداف سازمان را تحقق بخشید . در این مقاله، ضمن تعریف و تأکید بر اهمیت سرمایۀ اجتماعی، اشکال مختلف سرمایه و رابطۀ آنها با سرمایۀ اجتماعی تشریح می شود. سپس وظایف و نقش مدیریت در ایجاد و تقویت سرمایۀ اجتماعی، ویژگی های مدیران ایجاد کنندۀ سرمایۀ اجتماعی، مزایا و معایب این سرمایه در سازمان و رابطۀ آن با ساختار سازمانی بررسی می شود. در پایان، دام های سرمایۀ اجتماعی و عواملی که از طریق آنها می توان به وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سازمان پی برد، تشریح می گردد.