سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم عاشوری – آزمایشگاه هوش ماشین و رباتیک قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند دانشگاه ت
مجید نیلی احمدآبادی –

چکیده:

دراین مقاله با الهام از مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار سیاست های رقابتی و استراتژی های قیمت گذاری در بازار راهکاری اقتصادی برای تقسیم بهینه وظایف در سیستمهای چند عامله پیشنهاد شده است این طرح با شخصیت بخشی فازی به عاملهای یک سیستم چند عامله به عنوان سرمایه گذاران بازار از یک سو با هدف قرار دادن سود فردی در راستای سود جمعی تعداد و ارزش سهام وظایف واگذارشده به عاملها را مدیریت می کند و از سوی دیگر با اعمال راهبردهای پیش سرمایه گذاری اقتصادی روشی نوین را برای رسیدن به بیشترین سود جمعی دراجتماعی از عاملها ارایه میدهد.