سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدموید طبائی –
حامد صادقی علوی – سرپرست واحد H.S.E پروژه احداث کارخانه سیمان فیروزکوه

چکیده:

سازمانهای موفق، اغلب سازمانهایی هستند که دارای اهداف روشن و اشکار بوده و توسط سیستم مدیریتی موثر که هدایت و کنترل را بر عهده دارد، پشتیبانی می شوند. ایمنی نیز از این قائده مستثنی نبوده و پیش برد ثمر بخش آن مستلزم روشهای مدیریتی است.
روشها و برنامه های قابل تصور برای پیشبرد امر ایمنی در مجموعه های مختلف اقتصادی باید بگونه ای طراحی شود که نیازهای اخلاقی، قانونی و اقتصادی سازمان را در عالیترین سطح برآورده سازد.
سازمانهای موفق، اغلب سازمانهایی هستند که دارای اهداف روشن و اشکار بوده و توسط سیستم مدیریتی موثر که هدایت و کنترل را بر عهده دارد، پشتیبانی می شوند. ایمنی نیز از این قائده مستثنی نبوده و پیش برد ثمر بخش آن مستلزم روشهای مدیریتی است.
روشها و برنامه های قابل تصور برای پیشبرد امر ایمنی در مجموعه های مختلف اقتصادی باید بگونه ای طراحی شود که نیازهای اخلاقی، قانونی و اقتصادی سازمان را در عالیترین سطح برآورده سازد.
رسیدن به حداکثر راندمان اقتصادی وظیفه هر مجموعه صنعتی و سازمان خدماتی است و در این راستا ایمنی امر و موضوعی جداگانه نیست و عنصر اساسی در تولید محسوب می شود و بر کادر مدیریت است که بگونه ای عمل نماید تا نه موقعیت خطرناک، نه شرایط سخت و زیان آور و نه انجام کارهای نا امن در کارگاه مشاهده نگردد و در یک کلام مجموعه باید مقوله ایمنی و بهداشت حرفه ای را در کلیت آن مورد مطالعه قرار دهد و نباید بصورت موردی به جبران نقائص موجود اکتفا نمود، بلکه بصورت سیستماتیک لوازم کامل پیشگیری را تدارک ببیند.
از طرفی دیگر اقدامات پیشگیرانه ایمنی نظیر حذف عوامل خطرزا و بهسازی محیط کار، زمانی میتواند در جلوگیری از وقوع حوادث موثر باشد که پرسنل مشغول به کار در یک محیط، ایمان و اعتقاد کامل نسبت به اجرای موازین، مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای در کنار دانش مربوطه داشته باشند و این مسئله بدون توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در میان پرسنل میسر نخواهد شد. بعبارتی باید شرایطی را فراهم کرد که پرسنل در تمامی سطوح ایمنی را جزء لاینفک وظایف خود تلفی کنند و در راه پیشبرد اهداف فرایند ایمنی گام بردارند.
بهیمن جهت در کنار طراحی زیر ساختهای ضروری جهت پیشبرد مقوله ایمنی مانند تشکیل کمیته های فرعی در کارگاه های تابعه و واگذاری وظیفهنظارت و بازرسی به سرپرستان میانی بعنوان ضابطین ایمنی و ایجاد جایگاه نظارتی برای کارشناسان ایمنی و بستر سازی فرهنگی لازم جهت تثبیت آن، برای همراه نمودن بدنه اصلی سیستم با فرایند استقرار ایمنی، باید سعی شود از تمامی ابزارهای مدیریتی موجود استفاده گردد.