سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی شاهرودی – مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

ایـران با دارا بـودن ذخایر غنـی گازطبیعی ، سیاست افـزایش سهـم گازطبـیعی در سـبد انـرژی کشـور را در بلندمدت مد نظر قرار داده است . با توجه به ت غییرات فصلی مصرف گازطبیعی ، مدیریت بهینه سیستم عرضه گازطبیعی در راستای جلوگیری از ظرفیت سازی های اضافی به منظور تأمین تقاضای پیک در فصول سرد سال از اهمیت به سزایی برخوردار است . نتیجه اعمال این مدیریت ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری سیستم عرضه گازطبیعی در بلندمدت خواهد بود . در این مقاله ضمن مرور پیش بینی تقاضای گازطبیعی در فصول گرم و سرد سال به تفکیک زیربخش های عمده مصرف کننده گازطبیعی در بلندمدت ، اثر اعمال راهکارهایی نظیر ذخیره سازی زیرزمینی گازطبیعی در فصل گرم سال در نزدیکی نقاط مصرف و جابجایی برنامه تزریق میادین نفتی بهفصل گرم سال ، در راستای برطرف نمودن پیک تقاضای فصلی گازطبیعی مورد بررسی قرار می گیرد