سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه خلیل زاده – دانشجوی مهندسی برق – الکترونیک گروه برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی شه
نجمه طباطبایی – دانشجوی مهندسی برق – الکترونیک گروه برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی شه
سرور صارمی فر – دانشجوی مهندسی برق – الکترونیک گروه برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی شه
مهدی ماهرانی – دانشجوی مهندسی برق – الکترونیک گروه برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی شه

چکیده:

یکی از روشهای شناخت رفتار رانندگان در بزرگرا ها بررسی موقعیت تک تک وسایل نقلیه در طول مسیر است. در اینمقاله، الگوریتم های پردازش تصویر برای تعیین پارامترهای مختلف ترافیکی پیشنهاد شده است و اساس این کار بر مبنای روش پنجره ای است که در آن تنها بخش هایی ازتصویر پردازش می شود بدین ترتیب ، سرعت پردازش بالا رفته و کارایی بیشتر می شود و برای رسیدن به یک سیستم بلادرنگ سعی شده از الگوریتم های ساده و سریع استفاده می شود که توسط یک بورد تصاویر ترافیکی گرفته شده آنها را باتصاویر دیجیتال تبدیل کرده و با استفاده ازالگوریتم تصمیم گیری، تصمیم نهایی درموردپارامتر مد نظر گرفته می شود.