سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
عزیز عابسی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ا
علی مریدی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ا
آزاده احمدی – دانشجوی دکتری، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله به منظور کاهشخسارت سیلاب و جهت تعیین روشهای بهینه مخافظت از سیلابدشت، مجموعه ای از روشهای سازه ای دائمیو اضطراری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به احداث سد در بالادست رودخانه جهت در نظر گرفتن تاثیر توامان مخزن و رودخانه در استهلاک سیل، شبیه سازی مخزن – رودخانه انجام گرفته و ارتفاع بهینه سرریز مخزن به منظور استهلاک هرچه بیشتر سیلاب تعیین شده است. تابع هدف مدل پیشنهادی یک تابع هدف اقتصادی بر مبنای ریسک و عدم قطعیت رخدادهای تصادفی سیلاب می باشد که با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک بهینه سازی می گردد. در مدل پیشنهادی جهت شبیه سازی مخزن از روش پالس تاخیری و جهت شبیه سازی رودخانه با توجه به گزینه های مختلف مدیریت سیلاب از معادلات ماسکینگهام استفاده گردیده که نتیجه آن تعیین ترکیب بهینه گزینه های مدیریتی کنترل سیلاب، کاربری اراضی پایین دست و ارتفاع بهینه سرریز سد بر اساس کاهش امید ریاضی هزینه و خسارات مالی ناشی از اجرای آنها می باشد. در این مقاله، به عنوان مطالعه موردی ، رودخانه کاجو واقع در حوزه بلوچستان جنوبی در منتهی الیه جنوب شرقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و با تعیین ارتفاع بهینه سرریز سد زیردان و ترکیب بهینه روشهای کنترل سیلاب، کاربری بهینه اراضی پایین دست رودخانه تعیین می گردد.