سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مقصودلوراد – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

چکیده:

پدیده سیل همانند سایر حوادث و بالایای طبیعی امری اجتناب ناپذیر است، زیرا تمامی عوامل وقوع آن در اختیار بشر نمی‌باشد. لذا راههای شناخت و رفتار با این پدیده طبیعی به جهت کاهش خسارات و پیشگیری از آن الزامی است.
یکی از راههای پیشگیری و مقابله با این پدیده مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز بوده زیرا در این نگرش می‌توان با شناخت عواملی از جمله توزیع زمانی و مکانی، توپوگرافی، نوع کاربری اراضی، زمین‌شناسی محل، ژئومورفولوژی و … پرداخت.
هدف این مقاله، ارائه راهکارهای مدیریت سیلاب با توجه به نقش آبخیزداری در کنترل رواناب و کاهش خسارات و فرسایش خاک بوده که به منظور بهره برداری بهینه و دستیابی به نتایج لازم با مطالعات موردی در حوزه نمونه و شاهد می‌توان به شاخصهای مورد نظر دست یافت.
حوزه نمونه و شاهد کچیک واقع در منطقه مراوه تپه از توابع شهرستان کلاله بوده که بدلیل استقرار در مناطققق لسی با تجهیزات بکار گرفته شده و ایستگاه فوق دو حوزه ۱۸۰ هکتاری که یکی بعنوان شاهد و دیگری بعنوان حوزه نمونه در نظر گرفته شده و برآوردهای لازم در میزان رواناب، تولید سیل، میزان فرسایش خاک از طریق دستگاههای اندازه‌گیری آمار برداری شده که می‌توان با اخذ نتایج و تجزیه و تحلیل داده‌ها به موارد مورد نظر دست یافت که بعنوان نمونه میزان فرسایش خاک از ۹/۹ به ۰/۹ تن در هکتار در سال کاهش یافته است.
به منظور گسترش این نتایج به سایر نقاط مشابه لازم است به مدیریت جامع سیلاب توجه نموده که قاعدتاً میبایست ابتدا نقاط آسیب‌پذیر شناسیائی و سپس با تهیه طرح، اولویت‌بندی و ارائه راهکاری لازم نهایتاً به یک برنامه جامع و مدون دست یافت.