سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدا… اردشیر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سرائی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کوروش بهزادیان – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انجام مطالعات و پیاده سازی نتایج حجاصل ازمدلسازی شبکه های آبرسانی با توجه به حجم عظیم اطلاعاتی، نیازمند استفاده از ابزارها و فن آوری های نوین از جمله مدل هیدرولیکی و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS است در این بین ارتباط بین فن آوری های مختلف به ویژه هیدرولیکی و GIS به منظور برآورد هدر رفت با اهمیت می باشد. در این مقاله تعیین دقیق ساختارهای اطلاعاتی مورد نیاز ونحوه تهیه ساماندهی و فناوری اطلاعات به منظور تهیه مدل هیدرولیکی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در یک مطالعه موردی ارزیابی شده است. برای این منظور قابلیت های مدل هیدرولیکی و GIS درمدیریت نشت در سیستم های آب شهری با انجام یک پروژه عملی و محدوده مطالعاتی ساوه مورد بررسی قرار گرفته است.