سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن خلیلی –

چکیده:

با توجه به پیچیدگی و تنوع خاص مسائل مربوط به شهرها، اداره آنها هم نیز به مدیریتی تحول خواه، کیفی، مشارکت جو و همه جانبه نگر دارد؛ از این رو این پرسش امروزه بسیار اهمیت یافته است که آیا شهرها باید به گونه سنتی اداره شوند و فردی منصوب از حکومت مرکزی به مدیریت امور بپردازد؟ و یا می توان در سطح محلی مدیرانی را انتخاب کرد که با نظارت یا بدون نظارت حکومت مرکزی کار کنند؟ در سطح خود نیز این پرسش مطرح می شود که شهردار باید واجد چه ویژگیهایی باشد تا بتواند در اداره شهر با پیچیدگیهای خاص خودش، کامروا گردد؟