سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا برون – کارشناس ارشد مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر اقبالی قاضی جهانی – کارشناس ارشد مهندسی عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکیبر
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمرانو محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکیبر

چکیده:

زلزله، یکی از مخرب ترین و سریع ترین بلایای طبیعی است که بر جوامع انسانی نازل می شود و وقوع آن در هر زیستگاه انسانی ممکن است در یک لحظه موجب نابودی زیستگاه و زیستمند می شود. زیرا وقوع پدیده زلزله علاوه بر به وجود آمدن قحطی، کشتار، نابسامانیهای روانی، اجتماعی، سبب تولید حجم انبوهی از ضایعات ساختمانی می گردد. به طوریکه ادعا شده است تنها در قرن بیستم وقوع ۲۰ زلزله بزرگ، باعث مرگ، ۱۴۰۰۰۰ نفر، ویرانی چندین روستا و شهر و وارد آمدن خسارات اقتصادی بسیار زیادی به ایران شده است شهر و وارد آمدن خسارات اقتصادی بسیار زیادی به ایران شده است ضایعات تولیدی رو به افزون آن زمینه سازی و آموزشهای لازم صورت گیرد. شیوه هی بهینه جمع آوری و دفع ضایعات ساختمانی پس از وقوع زلزله یکی ازچالش های جوامع مدرن است. هدف از انجام این تحقیق راهکارهایی جهت مدیریت ضایعات ساختمانی می باشد. اما برای رسیدن به این هدف ابتدا باید با مفهوم ضایعت ساختمانی آشنا شد. ضایعات ساختمانی پس از وقوع هر زلزله و با توجه اقلیم آن منطقه و مصالح مناسب با اقلیم متفاوت بوده و شامل آجر سنگ، آهن، چوب، خاک و… می گردد