سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی فرجی –
محمدرضا منجمی –

چکیده:

مقاله حاضر با عنایت به اهیمت بسیار زیاد آمار و اطلاعات تصادفات برای کشور به تحلیل علمی روند ثبت امار و اطلاعات میپردازد. راهور ناجا با توجه به اینکه اولین سطح تماس در تصادف و پایه اولیه بانک اطلاعاتی تصادفات کشور را تشکیل می دهد، نیاز به تحلیل و ارزیابی این فعالیت از نگاه علمی و آکادمیک دارد. بدین لحاظ این مقاله فرایند چگونگی ثبت آمار و اطلاعات تصادفات را از زاویه مدیریت علمی تصادفات بررسی می نماید که با تحلیل و ارزیابی مطالعات گذشته و روشهای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و نکات ضعف آنها و وضعیت کنونی کشورهای درحال توسعه به جمع بندی تکنیکی و فنی و توصیه های علمی در جهت ساماندهی ثبت آمار و اطلاعات تصادفات می پردازد. در مطالعه با عنایت به سطح تکنیکی ساده و سهل برای کشورهای در حال توسعه به استفاده وسیع از کامپیوتر و نحوه استفاده از آن و توصیه های فنی و علمی در مدیریت تصادف اشاره شده و چگونگی ساماندهی و علمی نمودن این فعالیت را منعکس می سازد.