سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
احمد غلامی – دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا طیبی – جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از آنجایی که در طول شرایط بارگذاری ترانسفورماتورها، دمای نقطه داغ به ۱۶۰ درجه سانتی گراد نیز خواهد رسید لذا عایق های کاغذ سلولزی متاثر در نتیجه فرسوده میشوند. در این مقاله با مطالعه روند پیری و زوال کاغذ سلولزی در دمای مذکور و انجام آزمایشات مختلف بر روی آنها، پیر شدگی کاغذ در روغن بررسی شده است.بدین منظور در طول مدت آزمایش ، استقامت کششی کاغذ، غلظت گازهای مونوکسید کربن و دی اکسید کربن موجود در روغن و محتوی فورفورال آن مورد اندازه گیری قرار می گیرند. سپس با استفاده از نتایج حاصله وابستگی بین مقادیر اندازه گیری شد ه ارزیابی گردیده و سپس عمر باقیمانده کاغذ با روابط ریاضی محاسبه شده است.