سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منوچهر انصاری – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدنقی جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (دانشگاه علم و صنعت)

چکیده:

انجام کارهای درست و درست انجام دادن کارها، برقراری تعادل بین استراتژی یک کسب و کار و عملکرد های تولیدی و خدماتی آن می ابشد. تهدیدهای رقابتی و فشارهایی که برای بهبود روزمره فرایندهای سازمانهای خصوصی و دولتیوجود دارد، به آنها بین داشتن یک استراتژی موفق و نیز فرایندهای کارآمد را برای مواجهه با چالشهای اینده می دهد. سازمان امروز برای ادامه حیات، می بایستی هم از لحاظ استراتژی و هم از نظر فرایندها، دارای تعالی باشد و به خوبی عمل نماید. یکی از چارچوبهای که تعادل بین استراتژی و فرایندها را به خوبی برقرار می سازد، "کارتهای امتیازی متوازن" می باشد.