سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

چکیده:

گروههای ذینفع در هر بنگاه که طیفی گسترده از "عناصر بازی" را تشکیل می دهند، از کارکنان گرفته تا سهامداران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ، مصرف کنندگان و جامعه و زنجیره تامین (و …) بدنبال نتایج هستند، از این رو عملکرد بنگاه اقتصادی بعنوان "عامل" و نتایج در قالب "معلول" همواره مورد توجه جدی بوده است.
ذینفعان در هر سازمان و هر نهاد بدنبال بنیانی مبتنی بر "عملکرد" هستند تا حصول "نتایج" را برای آنان تضمین نماید. برای آنان تنها داشتن برنامه ها (و بعضا وعده هایی) جهت تحقق اهداف کافی نیست. برنامه هایی که اغلب بهانه های بسیاری در عدم تحقق آنها یافت می شود.
از سویی استقرار سیستم مدیریت عملکرد بدون استفاده از portal در سازمانها بویژهسازمان های متوسط و بزرگ بسیار دشوار و گاه ناممکن است.
طراحی و پیاده ساززی یک نظام جامع مدیریت مبتنی بر عملکرد با استفاده از زیر ساختهای portal موجود، در ایران خصوصا بخش خدمات دولتی بی سابقه بوده است.
دولت فنلاند بعنوان دومین دولت کارآمد جهان در سال ۲۰۰۴ الگوی فوق را با استفاده از پرتال های طراحی شده خاص فرایندهای کار در بخش دولتی ایجاد نموده است که بخش عمده مقاله حاضر بر اساس تجربیات عملی مذکور می باشد.