سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شکاری – مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران، واحد بهشهر، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه
امیرحسین خسروجردی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، واحد بهشهر ، گروه م

چکیده:

سازمان ها همواره کوشیده اند تا در عرصه رقابت تجاری و اقتصادی کمترین زمان را دیده و بیشترین سود را نصیب خود نمایند. استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و بکارگیری اصول و الزامات این استانداردها در سازمان های تولیدی و خدماتی در سراسر جهان دائما در حال گسترش و شکوفایی می باشد. تعریف و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE در یک سازمان موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست را به صورت همزمان مورد توجه قرار می دهد. با توجه به اهمیت سیستم های یاد شده ، فقدان روشی جهت نظارت، ارزیابی و بهبود این سیستم ها سبب کاهش عملکرد سازمان ها نسبت به یکدیگر خواهد شد. از سوی دیگر کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری مهم جهت کنترل مدیریت بوده و یک منطق استراتژیک را بین فعالیت های جاری و موفقیت بلند مدت مستند می ک ند. دراین مقاله کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سیستم HSE مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به مفاهیم و عناصر موجود در سیستم HSE منظر های مورد نیاز در BSC و اهداف استراتژیک در هر منظر تعریف شده است.