سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران سپهری – دانشیار ئانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

موج اقتصاد جدیدی در عرضه کالا و خدمات پدید آمده که با ارائه فضای جذاب و خدمات جنبی مشتری را با قیمت بسیار بیشتر جذب می کند. فنجان قهوه ای که شاید ارزش ۱۰۰ تومان مواد تولیدی داشته باشد با ارائه خدمات به ۱۰۰۰ تومان عرضهمی شود. در نهایت در فضای خاص و فراخدمات متفاوت مشتری تا۱۰۰۰۰ تومان پرداخت می نماید. طراحی محصول و فرآیند، بازاریابی، مدیریت،رقابت،قیمت گذاری و به خصوص عملیات خلاقیت و نوآوری خاصی را می طلبد که با ارائه خدمات متفاوت همراه با فضای مناسب و درگیر نمودن مشتری را به پرداخت قیمت بیشتر در فرای ارضای نیازهای اولیه ترغیب نماید.این مقاله با مرور خصوصیات و الزامات فراخدماتی،با مورد کاوی،راهکارهای افزودن ارزش را پیشنهاد می دهد.