سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه صدیقی خویدک – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا
محمدرضا صعودی –
جمشید فولادی –

چکیده:

پالایش پسابهای صنعتی از اهمیت ویژه ای در حفاظت محیط زیست برخوردار است. با توسعه بیوتکنولوژی و فرایندهای تخمیری در کشور اهمیت پالایش این نوع پسابها و توجه به آنها افزونتر شده است. یکی از روشهای کاهش پسابهای تخمیری، مصرف مجدد آنها میباشد که در این تحقیق جهت کاهش حجم پساب فرایند تخمیری تولید گزانتان مورد استفاده قرار گرفته است.
پساب این فرایند تخمیری دارای ترکیب رنگی xanthomonadin است که امکان حذف نسبی آن با استفاده از زغال فعال در این تحقیق نشان داده شد. بررسی فراتر نشان داد که به دلیل غنی بودن پساب از منبع کربن و نیتروژن امکان مصرف پساب رنگ بری شده تا تراکم ۵۰% حجمی به عنوان سوبسترا در محیط کشت جامد و با هدف رشد دادن باکتری تخمیر کننده وجود دارد.