سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

بهنام موسی پور – نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت
محمد حسین ایزدی – معاونت تکنولوژی و تولید

چکیده:

حرکت بسوی سر آمدی سازمانی ، توسعه سیستم های کیفیت در یک سازمان و استقرار مدیریت کیفیت فراگیر درآن ، فرآیند گذار مناسبی می طلبد ، برخی صاحب نظران ، مسیری را برای اینکار پیش بینی می کنند که از برآورده کردن حداقل نیازها ، با پیاده سازی استانداردISO 9000 آغاز میشود . مطالعات متعدد ، نشان داده است که ISO 9000 قدم ابتدایی مناسبی برای حرکت بسوی مدیریت کیفیت فراگیر است . گام بعدی به عقیده آنان ، منطبق کردن کسب و کار سازمان با یک مدل سرآمدی کسب و کار است
BusinessExcellenceModel ) ) استاندارد های خانواده ISO 9000 سالهاست که بعنوان یک زبان مشترک در بیان چگونگی بر‌‌‌آوردن حداقل نیازهای یک سازمان ، در حرکت بسوی رشد و توسعه بکار رفته‌اند. به نظر میرسد که این استانداردها ، با پیروی از رویه معمول سازمان بین المللی استاندارد ، روند روبه تکامل دارند . درحالیکه ISO 9000:1994 یکنظام تضمین کیفیت است ، ISO 9000:2000 خود را یک نظام مدیریت کیفیت معرفی می کند و همچنین ISO 9004زمینه های بهبودی مبتنی بر ISO9001را برای حرکت بسوی سیستم مدیریت کیفیت عنوان می کند . در نتیجه یک ترتیب منطقی در استفاده از این استاندارد ها در سازمان مشاهده میشود.
سئوالی‌که‌برای‌سازمانهادرعمل‌پیش می‌آید این است‌که جایگاه استاندارد ISO9000:2000 در مسیر این حرکت چیست و ارتباط آن با مدلهایسر آمدی کسب و کار چگونه است ؟
در حال حاضر بیش از ۲۲۰۰ شرکت در ایران گواهینامه ISO9000 دارند که حرکت آنها بسمت سر آمدی ، می تواند منشاء تحولی کیفی در صنعت ایران باشد . بحث جایزه کیفیت و استفاده از مدل مراجع مختلف درکشور ما مطرح شده است . به نظر می رسد در حال حاضر ، دانش مناسبی در برخی سازمانها نسبت به استاندارد‌های مدیریت کیفیت وجود دارد، ، ولی هنوز سطح آگاهی نسبت به مدل های سر آمدی پایین است و درک این که یک سازمان ، پس از پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO9000:2000 باید برای دست یابی به سطح مناسبی از سر آمدی در سازمان خود چه بکند ، نتایج مناسبی در حوزه عمل دربرخواهد داشت . در دیدگاه نوین ISO9000:2000 مدیریت‌کیفیت بر مبنای اصول و معیارهای پایه ای مدیریت کیفیت استوار می باشد بطوریکه در این الگوی اجرایی ، الزاماتی به منظور تحقق اصول فوق در یک سازمان تدوین گردیده است که عبارتند از :۱-ارکان مدیریت کیفیت ۲- مدیریت فرآیند ۳-بهبود مستمر